Ämne: Extra Nyhetsbrev December
Från: Svenska Bilsportförbundet
Datum: 21 Dec 2007 09:42:31 +0100

Arlandia Hotell - ny plats för CL-kurser
Vi skrev i novembernumret av detta nyhetsbrev att Centrala Kurserna skulle vara på Nova Park även nästa år 2008, men det var att gå händelserna i förväg.
Nu på årets skälvande minuter och dagar, så har det skett en förändring. Kursplats blir istället Radisson SAS, Arlandia Hotell, Arlanda.
- Vi har nämligen fått ett ännu bättre erbjudande och pris därifrån, och det kan vara kul att byta lite, säger Anita Åstrand, kursansvarig på kansliet.
- Nu har vi varit på Nova Park i så många år, att det kan vara på tiden att prova någonting annat.
Arlandia Hotell ligger mycket bra till för alla som kommer med flyg. Det går dessutom gratisbussar mellan flygplatsen och hotellet var 15:e minut hela dygnet.
 
Stockholms BF:s årsmöte 14 februari
Stockholms Bilsportförbund kommer att hålla sitt årsmöte torsdagen den 14 februari 2008 kl 18.30 på Danviks Center, Stockholm.
Separat inbjudan, fullmakt och program kommer att sändas till berörda parter under januari 2008.
 
Officiella meddelanden publiceras 27 december
Normalt publiceras officiella meddelanden (OM) måndagar. Då måndag vecka 52 är självaste julafton kommer OM istället att publiceras på www.sbf.se torsdagen den 27 december.
Eventuella OM för vecka 1 2008 kommer att publiceras onsdagen den 2 januari.
 
SBF byter försäkringsbolag
Svenska Bilsportförbundet har under många år haft Trygg-Hansa som försäkringsgivare och som vi haft ett mycket positivt samarbete med.
Tillsammans med Marsh (vår försäkringsförmedlare) har förbundet under hösten undersökt försäkringsmarknaden, vilket resulterat i att Folksam erbjuder bilsportens licenstagare förmånligare villkor än tidigare.

Förbundet byter alltså försäkringsbolag till Folksam både gällande licensförsäkringen samt motortävlingsförsäkringen. Som ett led i vårt viktiga skadeförebyggande arbete kommer Folksam att erbjuda mer detaljerad skadestatistik som kan användas som analysunderlag för åtgärder.

Information om nya försäkringen
Precis som tidigare kommer det att finnas en försäkringsfolder som beskriver försäkringarna samt hur du gör vid skada etc. Så snart informationen är klar kommer den att läggas ut på SBF:s hemsida.  Det är vår ambition att försäkringsinformationen på hemsidan ska förbättras så att du som medlem lätt ska hitta svaren på dina frågor.

Som licenstagare har ditt försäkringsskydd bla förbättrats genom att resa till och från träning och tävling nu också omfattas. Skadeanmälan kommer att finnas på hemsidan. Fyll i, skriv ut och skicka direkt till Folksam. Var vänliga och fyll i så detaljerat som möjligt då detta ligger till grund för skadestatistik och förebyggande arbete.

Skador som inträffat under 2007 eller tidigare ska anmälas till Trygg-Hansa. Deras folder kommer att finnas kvar några månader på hemsidan tills skador inträffade sent år 2007 är anmälda.

Tilläggsförsäkring
Ni som har en tilläggsförsäkring gällande 2007 har fått ett brev från Trygg-Hansa att de annullerar försäkringen. Den nya tilläggsförsäkringen hos Folksam har en förbättring gällande omfattningen. Även invaliditet under 5 % kommer att ersättas. Om ni önskar en fortsatt tilläggsförsäkring finner ni villkoren för Folksams tilläggsförsäkring på vår hemsida. 

Även de som inte tidigare haft tilläggsförsäkring kan naturligtvis teckna den nya försäkringen. Observera att försäkringen, liksom tidigare, är kopplat till att du har en betald deltagarlicens.
Svenska Bilsportförbundet ser fram mot ett gott samarbete med Folksam som ny försäkringsgivare from 1 januari 2008.
 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Bergkällavägen 31A 192 79 Sollentuna Tel: 08- 626 33 00 www.sbf.se

Tillbaka till uppdateringar