Ämne: Nyhetsbrev Februari 2008
Från: Svenska Bilsportförbundet
Datum: 2 Feb 2008 14:57:09 +0100

Nyhetsbrev februari 2008
 
Ny kanslichef rekryteras
Det dröjer ytterligare en tid innan Svenska Bilsportförbundet får en ny kanslichef.
Den av de sökande som valdes ut för jobbet har sagt upp sig.
Uppsägningen har accepterats av Förbundsstyrelsens arbetsutskott och gäller med omedelbar verkan. Arbetet med att rekrytera en ny lämplig kanslichef kommer att ske tillsammans med nye förbundsdirektör Thomas Jansson.

Magnus Nilsson invald i Technical Working Group 
Regbesiktningsman Magnus Nilsson, Trollhättan, ingår numera i FIA Historic Motor Sport Technical Working Group (TWG).
Det är första gången Sverige har någon representation i den gruppen inom FIA.
Nilsson blev föreslagen av Kåge Schildt, medlem i FIA Historic Motor Sport Commission, och hälsades välkommen vid kommissionens seminarium nyligen i Greklands huvudstad Aten.

Tävlingstillstånd via Bilsport Online
Ansökningar om tävlingstillstånd sker sedan 2007 via SBF's Internetsystem "Bilsport Online".
Under 2007 lämnades dock fortfarande tillstånd på blankettansökan till de flesta arrangörer som så önskade.
Några distrikt har valt att använda Bilsport Online mer än andra för sin tillståndsgivning.
Det är därför upp till respektive arrangör att förvissa sig om rutinerna i det egna distriktet.
Vid de mästerskap som SBF ger tillstånd för ska dock alltid ansökningar göras via Bilsport Online.
Undantag kan förekomma efter överenskommelse med SBF eller på SBFs egna initiativ.
Information om hur Bilsport Online fungerar finns under "Hjälp" på SBFs hemsida.
Vid oklarheter om Bilsport Online kontaktas: martin.svalin@sbf.se

Miljöcertifiering av mästerskapstävlingar
Sedan 2007 är det beslutat att samtliga mästerskap skall vara miljöcerifierade.   
Certifieringen ska göras för tävlingen, föreningen och eventuell anläggning.  En arrangör som genomför en mästerskapstävling utan miljöcertifiering riskerar att bli anmäld till förbundsbestraffning.
Därför uppmanas samtliga arrangörer att ta tag i detta så det hinns med innan tävlingsdatum är för nära.
Det låter mycket krångligare än vad det är, eftersom det i de flesta fall är en sak som går att ordna med bara ett par timmars insats. 
Tag gärna kontakt med distriktets Miljörådgivare så hjälper han/hon till. (Se respektive SDF:s hemsida). Mer information om hur detta går till finns också att få på SBFs hemsida under "Verksamhet" och "Miljö".

Försäkring vid träning, uppvisning och kurser
För att genomföra träning, uppvisning eller kurser krävs att, förutom eventuella myndighetstillstånd, det finns ett tillstånd utfärdat av respektive förenings distrikt.
Utöver detta tillstånd krävs även en motortävlingsförsäkring, vilken ingår i avgiften för ett tävlingstillstånd men, som måste tecknas separat för träning, uppvisning och kurser.
Under januari har inbetalningskort skickats till de föreningar som tecknade försäkringen under 2007 för träning, uppvisning och kurser.
De föreningar som avser att bedriva någon av dessa verksamheter, men inte har fått ett inbetalningskort, kan kontakta SBF för att teckna en försäkring.
Om banor inte är belägna inom samma geografiska område krävs separat försäkring för respektive bana.
Uppgifter om premier finns på SBFs hemsida i avgiftslistan som finns under "Förbundsinfo" och "Avgifter 2008".
Mejla uppgift om Klubb och Banans/Anläggningens namn och sportgrenar till: kurt.jonsson@sbf.se så skickas ett inbetalningskort ut.

Tävlingsstatistik
För den tävlingsverksamhet som genomförs varje år sammanställs olika typer statistikuppgifter.
En del av denna statistik blir sammanställd i förbundets verksamhetsberättelse.
Denna statistik har genom åren i huvudsak visat uppgifter om tävlingar, deltagare och åskådare.
Det finns all anledning att även sammanställa information om hur många människor som engageras i verksamheten totalt sett.
Därför har, sedan ett år, även dessa uppgifter efterfrågats från alla tävlingar.
Men det har tyvärr inte inkommit tillräckligt med underlag i de tävlingsrapporter som inkommit till alla tillståndsgivare under 2007.
Därför uppmanas nu alla arrangörer att inte glömma bort att även rapportera in dessa uppgifter under 2008.
Det gäller uppgift om det totala antalet funktionärer som jobbat vid tävlingarna samt hur många av dessa som var licensinnehavare.
Om alla arrangörer hjälps åt att se till att dessa uppgifter kan vi komplettera kommande verksamhetsberättelser med även denna information.
Uppgiften lämnas enklast i samband med att tävlingsrapporten insänds (efter respektive tävlingen) till den som utfärdat tävlingstillståndet (SBF/SDF).

Personalutveckling tisdag 19 februari
Tisdagen den 19 februari är kansliet på Bilsportens Hus stängt, då personalen befinner sig på Riksidrottsförbundets utvecklingsanläggning Bosön. Dagen kommer att ägnas åt en sedan länge inplanerad utvecklingsdag för kansliet.
Växeln är därmed stängd - så välkomna åter att nå kansliet onsdagen den 20 februari.
 
Guldratt till prins Carl Philip
Under den traditionella middagen med Karlstad kommun och FIA-representanter, i samband med Uddeholm Swedish Rally, tilldelades prins Carl Philip utmärkelsen Guldratt.
Hans kungliga höghet prinsen, tillika hertig av Värmland, fick guldratt nummer 331.

Medlemsavgift och årsrapport
I början av mars dyker det upp ett brev med inbetalningskort för medlemsavgift, samt årsrapport för 2007. Observera att både avgift och rapport ska vara SBF tillhanda senast 1 maj. Avgift och/eller rapport som inkommer efter 1 maj till Bilsportens Hus renderar klubben en förseningsavgift.
 
Konferens om miljö och ljudfrågan
Torsdagen den 3 april arrangeras en konferens för banägare kring frågorna miljö och ljud. Mötesplats blir Radisson SAS Arland, klockan 09.00-17.00.
Målet med dagen är att hitta sätt att arbeta vidare och vad vi tillsammans med SVEMO vill i miljö- och ljudfrågan. Det blir också föreläsningar i grundläggande ljudkunskap, genomgång av olika mätmetoder samt miljökonsekvensbeskrivning.

Licensstatistik
Under januari månad löste 9741 personer ut sin licens. Motsvarande antal under januari 2007 var 8978.
Framför allt är det många co-drivers och förare i Rally, Racing, Karting, Rallycross och Folkrace som varit tidigt ute med att lösa ut sina licenser. Som exempel var det 3395 licenser med behörighet att köra Rally som skickades ut förra månaden, mot 3079 förra året.

Uthållinghetstävlingar lanseras
Plocka bort all originalbelysning och du är välkommen till start med din "svenssonbil". För nu lanseras en enkel tävlingsvariant där det gäller att köra längst av alla på en given bana.

Formen kallas Uthållighetstävlingar och blir ett enkelt sätt för klubbar att arrangera. Enkelt ska det också vara för de tävlande. Minst fyra personer delar på en bil, två sitter i åt gången och håller reda på antalet körda vara. Det gäng som kör längst vinner.

Och längst kan vara just längst på angiven bränslemängd, flest antal varv eller helt enkelt så lång tid som tävlingsledningen bestämt. Kravet är att bilen är tvåhjulsdriven och passerat Svensk Bilprovning.

Det enkla reglementet publiceras inom kort på www.sbf.se.

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Bergkällavägen 31A 192 79 Sollentuna Tel: 08- 626 33 00 www.sbf.se

Tillbaka till uppdateringar