Ämne: Nyhetsbrev Januari 2008
Från: Svenska Bilsportförbundet
Datum: 25 Jan 2008 10:58:52 +0100

Nyhetsbrev januari 2008
 
Ny kanslichef - Maria Schützer-Lövström
Första februari tillträder Maria Schützer-Lövström tjänsten som kanslichef på Svenska Bilsportförbundet. Hon har tidigare arbetat mycket med utveckling och utbildning på chefsnivå, bland annat hos Gymnastikförbundet och Hyresgästföreningen. Hon kommer att arbeta parallellet med Carina Sjöberg under februari månad. En av de första uppgifterna blir att följa Uddeholm Swedish Rally på nära håll, något hon ser fram emot lite extra eftersom hon är född i Värmland.
Inom kort blir det också officiellt vem som blir förbundsdirektör.
 
 
Distriktens årsmöten och Förbundsmötet
Förbundets tolv distrikt planerar att ha årsmöte enligt nedan:
13/2 Uppland, kl. 19.00 Idrottens Hus i Uppsala (från förbundsstyrelsen deltar Kenneth Thorén)
14/2 Stockholm, kl. 18.30 Danviks Center (Hans Hillebrink)
14/2 Östergötland, kl. 19.00Hotell Scandic Väst, Linköping (Sören Johansson)
16/2 Gotland, kl. 17.00 plats ej bestämd (Hans Hillebrink)
16/2 Nedre Norra, kl. 13.30 Scandic Hotel, Bollnäs (Carleric Johansson)
16/2 Småland, kl. 13.00 Huskvarna (Monica Möller)
16/2 Västra, kl. 13.00 Stadshotellet Kinna (Kenneth Thorén)
16/2 Övre Norra, kl. 13.00 Hotell Asarum, Skellefteå (Pierre Ellison)
21/2 Göteborg, kl. 18.00 Kvibergs Idrottscenter, Göteborg (Pierre Ellison)
23/2 Mellan Norrland, kl. 13.00 Östersund, (Carleric Johansson)
25/2 Södermanland/Västmanland, kl. 19.00 Katrineholm (Sören Johansson)
1/3 Södra, kl. 13.00 plats ej bestämd (Kåge Schildt)

Förbundsmötet äger sedan rum den 13 april på vårt nya konferenshotell SAS Radisson, Arlanda.
 
Nyskriven plan för talang och elit
Den nyskrivna Talang- och elitutvecklingsplanen finns nu publicerad på www.sbf.se .
 
Reseräkningar
Vi vill påminna om att reseräkningar ska vara attesterade då de skickas in till kansliet. Påskriften ska göras av den som gett uppdraget till den som reser, under förutsättning att vederbörande har attesträtt.
När reseräkningen är attesterad bör den omgående skickas in för att kostnaden ska komma med i budgetarbetet.
 
Beslut under våren i hjälmfrågan
Sedan Peltor slutat tillverka "SBF-hjälmen" finns inget alternativ, utan det måste ske en anpassning till de internationella reglerna.
En arbetsgrupp bestående av Håkan Junfors, Pierre Ellison, Carleric Johansson och Erik Waldenström har titta på FIA:s godkända hjälmar, samt lyssnat av rörelsen och samlat in synpunkter och förslag.
Beslut om framtida reglemente gällande hjälmar kommer att meddelas snarast möjligt under 1:a kvartalet 2008.
 
EKG-test krävs för alla med internationell licens
Från och med i år ska alla förare/kartläsare med internationella licens göra ett EKG-test vartannat år. För de som är under 45 år gäller Vilo-EKG, och för de över 45 år Arbets-EKG. Det har FIA beslutat.
Dispenser ges inte, och det är heller inte tillåtet att förare under 45 år väljer att göra sitt Vilo-EKG först nästa år utan det ska göras i år.
Uppmana därför alla med internationell licens att kontakta läkare i god tid!
 
Skärpta krav för SBF:s medialegitimation
Inför 2008 har kraven för SBF:s medialegitimation höjts. Tidigare innehavare måste skicka in kopior på publicerat material, alternativt visa intyg från kommande uppdragsgivare inom media för att få ut sin legitimation. Som uppdragsgivare räknas tidning, radio, tv-kanal, förlag och i viss utsträckning redaktionella nyhetssidor på Internet.
Till nya ansökningar måste bifogas intyg från redaktionell uppdragsgivare, samt att publicerat material ska skickas in till mailbox@sbf.se löpande.
 
Påminnelse om Taxikurir
RF har sedan tidigare tecknat avtal med Taxikurir om rabatt på resor i hela landet. Visa rabattkorten, det så kallade IDROTTSKORTET, för chauffören och taxametern ställs på rätt avtalsnivå. Exempelvis kostar resan Arlanda - Bilsportens Hus 245 kronor om 1-4 personer finns i taxibilen. Om 5-7 personer åker samma väg är kostanden 385 kronor.
 
Sök kungligt stipendium
Vill du ta chansen och ge en ung ledare ett kungligt stipendium på upp till 250 000 kronor? Ta då chansen och uppmärksamma distriktets eller någon förenings ledare (upp till 35 år), och nominera din kandidat till Konungens stipendium för ungt ledarskap.
Sista dag att nominera är 31 januari, och stipendiet delas sedan ut i april under en ceremoni på Stockholms slott.
Läs mer på www.ungtledarskap.se .
 
Verksamhetsberättelsen 2007
Det är dags att summera 2007 och utskott och kommittéer uppmanats att inkomma med material senast den 30 januari.
Några förändringar är följande:
Samtliga genomförda mästerskapstävlingar (VM, EM, SM o RM) ska listas med status, datum, tävlingens namn och arrangör.
Vision Full Fart Framåt mot 2012 ligger till grund för texterna. Texterna bör till exempel innehålla någonting om tävlingsformer för att enkelt kunna tävla och träna, arbetet med att få in unga i utskott/kommitté, vår strävan att ligga i framkant vad gäller miljö, säkerhet och teknik. Sist men inte minst arbetet under året med att öka värdet på SBF och bilsport.
Glöm inte bildmaterial!
Material till verksamheten skickas till annemo.friberg@sbf.se .
 
Nominera till Guldratt, Bertils Kanna och Resestipendium
Ledare som länge arbetat ideellt kan äras med utmärkelsen Guldratt. De klubbar som vill hedra sina trotjänare på Förbundsmötet den 13 april måste senast den 15 februari anmäla sina kandidater. Blankett finns på www.sbf.se .
Första februari är sista ansökningsdag för "Bertils Kanna" och Resestipendiet. Bertils Kanna tilldelas en duktig tävlingsarrangerande förening, lite av "Årets arrangör", medan resestipendiet går till en ledare som bidraget till bilsportens utveckling. Även dessa utmärkelser delas ut på Förbundsmötet.
 
Trevlig helg!
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Bergkällavägen 31A 192 79 Sollentuna Tel: 08- 626 33 00 www.sbf.se

Tillbaka till uppdateringar