Styrelsen i SHRA Eskilstuna som valdes på årsmötet 2011-11-26

Befattning Namn Tel hem. Mobil: E-post:
Ordförande: Jimmy Klaavuniemi 016-34 49 17 070-557 60 39

webmaster@shra-etuna.com 

Vice ordförande: Peter Karlsson 016-13 88 89 070-787 31 81 mopar.sixpack(snabel a)swipnet.se
Kassör: Anneli Bosdotter 070-7737058  
Sekreterare: Ann Hedlund 016-42 58 24 073-558 51 00 Ann.Hedlund(snabel a)telia.com
Ledamot: Daniel Larsson 016-14 39 91 070-263 34 47  
Ledamot: Thomas Hortlund 070-399 03 73 thomas.hortlund(snabel a)home.se
Valberedning: Christer Ilar            016-801 72 070-671 02 77  
       
Webmaster: Jimmy Klaavuniemi

webmaster@shra-etuna.com

        (snabel a) = @

 

 

INDEX